;
سبک زندگیمهارت های زندگی

عکس آقامحمدخان قاجار قبل از اخته شدن: او پسری خوش چهره بود!

آقامحمدخان قاجار قبل از اخته شدن: 23 خرداد 1176 خورشیدی سالگرد کشته شدن محمدخان قاجار، پایه گذار سلطنت قاجار است. اگر به تنها تصویر محمد خان قاجار نگاه کنید، برخلاف تمام شاهان قاجار که یا ریشی بلند و سبیلی مردانه و صورتی فربه، به چهره ای تکیده برمی خورید با چین وچروک های فراوان وفاقد ریش! آیا شاه قاجار مبتلا به بیماری بوده ویا از مشکلی رنج می برد.

در تاریخ آمده است که این چهره مردی است که اخته و آغا بوده است. در کتاب های تاریخ نوشته شده است: آغا محمد خان در سن یازده سالگی به دلیل اینکه چهره جذابی داشت توسط خواجگان حرمسرای عادلشاه حاکم مشهد در حال معاشقه با یکی از همسران وی دیده شد و به دستور عادلشاه اخته گردید.

اخته کردن یا آغاشدن در تاریخ

آقامحمدخان قاجار قبل از اخته شدن: اخته کردن به حذف غدد جنسی اطلاق می‌گردد. در اروپا، آسیا وهند و آفریقا اسیران جنگی و همچنین سربازان را اخته می کردند تا میل بازگشت به خانواده را نداشته باشند.مردان و پسرانی که قرار بود در حرمسراها کارکنند را نیز اخته می کردند و به آنها خواجه حرمسرا می گفتند.این رسم در عثمانی و اروپا و ایران متداول بود.

عقده های واخورده محمدخان

آقامحمدخان قاجار قبل از اخته شدن: در آثار تاریخی آمده است: آنچه درباره آغا محمدخان قاجار واضح است قبل از بلوغ اخته شده بود ولی با آنکه تمایل جنسی نداشته ولی حرمسرای بزرگی داشت و شاید خلق ارام وکمی افسرده او باعث شده او بسیار کتاب بخواند و حتی در ستیزها کتابخانه خویش را با خود می‌برد.

او بسیار متعصب و خشک بود و بسیار سنگدل و بی رحم بود وشاید دلیل آن عقده های وا خورده روانی وجنسی هر روز او باشد.

شاید همین اخته بودن باعث فجایع شهرکرمان باشد. در تاریخ اینگونه روایت شده:

در اواخر تابستان همان سال قشون آقا محمد خان به کرمان نزدیک گشت. همه مردم کرمان بر آن عقیده بودند که قشون شاه قاجار در سرمای زمستان کرمان دوام نخواهد آورد و سرانجام مجبور به ترک آن دیار خواهند شد و برای همین هر شب بر بالای ابروج کرمان مردم شعر می‌خواندند و فحش‌های رکیکی نسبت به شاه قجر خطاب می‌دادند و او را مورد تمسخر قرار می‌دادند این فحش ها خان قاجار را خشمگین تر کرد.

وی روزها از ببرون دروازه شهر مردم را تهدید می‌کرد که در صورتی که به این کار ادامه دهند، حمله سختی به آن شهر خواهد کرد و دیگر مثل بار قبل نخواهد بود. آقا محمد خان چنان به خشم آمد که پس از نفوذ به شهر که بر اثر خیانت تعدادی از نگهبانان روی داد، دستور داد که کوهی بلند از چشمان مردم کرمان پیش روی وی بسازند.

بدستور وی تمام مردان شهر کور شدند و بیست هزار جفت چشم بوسیله سپاه قاجار تقدیم خان شد.(سر پرسی سایکس این تعداد را هفتادهزار جفت میخواند)همچنین آغامحمدخان سربازان خود را در تجاوز به زنان شهر آزاد گذاشت و جنایتی عظیم را رقم زد. اموال مردم به تاراج برده شد و حتی کودکان نیز به اسارت گرفته شدند.

چرا پسران را اخته می‌کردند؟

آقامحمدخان قاجار قبل از اخته شدن1

آقامحمدخان قاجار قبل از اخته شدن: پسران را به ج‌هات بسیار اخته می‌کردند … یکی برای این بود که آزادانه در حرمسرا بمانند و رابط میان زنان و مردان باشند.

نخستین خلیفه ای که در حرمسرای خود خواجه نگاه می‌داشت یزید بن معاویه بود و خواجه ای به نام فتح در حرمسرای وی زندگی میکرد. پس از آنکه حرمسرا توسعه یافت، شمار خواجه‌‌ها هم رو به ازدیاد گذاشت و بازرگانانی که یهودی بودند به اخته کردن بندگان مشغول شدند و ب‌های گزافی برای آنان تعیین کردند.

کارگاه‌ها و دستگاه‌های متعددی برای اخته کردن ایجاد شد که مشهورترین آن‌ها مؤسسات وردون در ایالت لورن در فرانسه بود. تجار یهودی با کمال قساوت و بیرحمی‌کودکان بیگناه را به آن کشتارگاه برده و اخته می‌کردند.

کودکان بیچاره بیشترشان زیر عمل جراحی با ابزار بسیار ابتدایی و تکنیک بدوی جان می‌سپردند و عده کمی‌که پس از عمل زنده می‌ماندند به اسپانیا برده شده و به قیمت خوب فروخته می‌شدند.

علاقه شاه عباس اول پادشاه ایران به اخته کردن کودکان

آقامحمدخان قاجار قبل از اخته شدن: شاید در دوره خلفای عباسی وضع بردگان بدتر و اسفبارتر از هر دوره دیگری بوده باشد. پس از دوره ی مزبور هم اخته کردن بردگان ادامه یافت. مثلا در ایران شاه عباس اول پادشاه ایران، بسیار علاقه مند بود که غلامان خود را شخصأ اخته کند.

به همین جهت او دست به عمل چند غلام بچه زد! نوشته اند که عمل‌‌هایی که او انجام میداد بیشترش موفقیت آمیز بود. شاه سلیمان صفوی هم دو غلام بچه آوازه خوان خود را به دست یک جراح فرانسوی سپرد تا آن‌ها را برای وی اخته کند. جراح مزبور بچه‌‌ها را با موفقیت اخته کرد.

گاهی هم کودکان اخته شده را مانند اسب و ظرف و جواهر هدیه می‌دادند و هر یک از پادشا‌هان اروپا که به دوستی خلفا علاقه مند بودند برای آن‌ها خواجه می‌فرستادند. مثلا پادشاه برشلونه (بارسلون) و پادشاه صرکونه در هنگام تجدید صلح بیست خواجه صقلبی و بیست قنطار پوست سمور و غیره به المستنصر خلیفه اندلس هدیه دادند.

شمار خواجگان در دربار خلفا آنچنان زیاد شد که دسته مخصوصی مانند ممالیک و عبید تشکیل یافت و هرگاه که خلیفه برای بیعت و مانند آن جشن میگرفت دسته‌‌های ممالیک و خواجگان را به عنوان تجمل نمایش می‌دادند.

خرید و فروش صقلبی‌‌ها در دوره تمدن اسلامی‌رواج یافت که بیشتر آن‌ها را از اندلس می‌آوردند زیرا در آنجا برده بیشتر از جا‌های دیگر بود. خراسانی‌ها هم عده زیادی را برده می‌گرفتند و برای فروش به داخل ممالک اسلامی‌انتقال می‌دادند.

ازدواج اجباری بردگان توسط آمریکایی ها و انگلیسی ها

آقامحمدخان قاجار قبل از اخته شدن: در قرن هیجدهم انگلیسی‌ها و آمریکایی‌‌ها برده‌‌های خود را داغ می‌کردند تا در موقع لزوم به آسانی شناخته شوند. برای زیاد کردن تعداد بردگان آنان را وادار به ازدواج اجباری میکردند. گاهی پدر و مادر و کودکان خانواده را یکجا جهت فروش حراج می‌نمودند، اما در صورتی که نفع شان به خطر می‌افتاد آن‌ها را به طور جداگانه به افراد مختلف می‌فروختند.

در این گونه موارد گریه و زاری مادر برای جدا شدن از فرزند جگرگوشه خود و خواهش و تمنای پدر خانواده برای ماندن در کنار همسرش سودی نمی‌بخشید.
آمریکایی‌ها در زمانی که ماشین‌های پنبه پاک کنی هنوز اختراع نشده بود برده‌‌ها را به شدت نیاز داشتند تا از صبح روشن تا پایان شب برای پیشبرد اهداف صنعتی شان کار کنند؛ امر مهم برایشان مقدار پنبه پاک شده در پایان روز بود … نه حفظ حرمت و سلامتی یک خانواده سیاه پوست!

از آنجا که دولت‌ها همیشه حافظ منافع طبقه حاکم هستند، در نظام برده داری نیز دولت و قانون و مذهب در خدمت برده داران بود. برده داران روز به روز مرفه تر و ثروتمند تر می‌شدند و در عوض بردگان بتدریج ضعیفتر و فقیرتر می‌گشتند.

این مطالب هم جالب هستند:

تفاوت عاشق شدن ایرانی ها و ژاپنی ها: عجیب ترین تفاوت های مردم!

بهترین هدیه به شوهر یا نامزد: آقایان با گرفتن این کادوها ذوق می کنند

بهترین روش تمیز کردن لکه زعفران از روی لباس و پارچه

کرونوتایپ؛ شخصیت خواب شما کدام حیوان است؟ حتما ببینید

اجاره تخت خواب گرم: این زن با اجاره دادن نیمی از تختخوابش به غریبه ها پول در میاره!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + 8 =

دکمه بازگشت به بالا