;
سرگرمی

داستان کاکل زری و دندون مروارید افسانه کهن فارسی!

کاکل زری و دندون مروارید: یکی بود یکی نبود. در زمان های قدیم سه دختر بودند که زن پدر داشتند . یک روز زن بابا به آنها گفت “می خواییم حلوا درست کنیم هر که بیشتر کار کنه ته دیگ حلوا را به اون می دیم”.

هرکدام از دخترها کاری کردند، آخر که حلوا پخته شد توی یک سینی بزرگ ریختند ولی ته دیگ را زن بابا خورد و به دختر ها نداد. دخترها وقتی که زن بابا از خانه رفت بیرون گفتند باید تلافی در بیاریم، همه حلواها را خوردند و وقتی پدرشان از صحرا برگشت زنش گفت: امروز حلوا پختیم بیارم یه کم هم تو بخور. با بخش سرگرمی مجله گفتنی همراه باشید و ادامه داستان را بخوانید.

این هم جالبه: بازی فکری: اگه باهوشی در حد رئال مادرید بگو کدوم آقا از فروشگاه شلوار دزدیده؟!

داستان کاکل زری و دندون مروارید

وقتی سینی حلوا را آورد مرد دید خالی است. زن گفت این کار دختراته و اینجا یا جای منه یا جای دخترها. مرد گفت الان دخترها را می برم بیابان ولشان می کنم. دخترها را برد بیابان و به آنها گفت: من می رم دستشویی و زود برمی گردم.

دخترها منتظر پدر ماندند ولی پدرشان نیامد، وقتی رفتند اطراف را گشتند دیدند پدر نیست و آنها هم راه خانه را بلد نبودند. زیر یک درخت نشستند تا اینکه شب شد.

داشتند با هم صحبت می کردند. دختر بزرگ گفت : اگر من را پسر پادشاه بگیره لباس همه قشون پادشاه را می دوزم. دختر دوم گفت: اگر من را پسر پادشاه بگیره برای همه سپاه پادشاه نون می پزم. دختر کوچک گفت: اگر من را پسر پادشاه بگیره، یه دختر دندون مروارید با یک پسر کاکل زری براش به دنیا می آرم.

کاکل زری و دندون مروارید1
کاکل زری و دندون مروارید

این هم جالبه: آزمون شناسایی پسر ثروتمند: کدومشون پولدارتره؟؟

پسرهای پادشاه

سه تا از پسرهای پادشاه که به شکار رفته بودند صدایشان را شنیدند و آنها را با خود به شهر بردند و شهر را آینه بندان کردند و هر کدام با یکی از دخترها عروسی کردند. دختر بزرگی یک لباس دوخت پر از سوزن کرد هر یکی از سربازان می پوشیدند سوراخ سوراخ می شدند و سریع لباس را در می آوردند. پسر پادشاه این دختر را طلاق داد.
دختر دوم که قول داده بود نان بپزد خمیر را شور کرده بود سربازان پادشاه هر لقمه نان را که خوردند شور بود و از دهنشان بیرون انداختند. پسر پادشاه دختر دوم را هم طلاق داد و ماند دختر کوچک. دختر کوچک زایید و یک دختر دندون مرواری با یک پسر کاکل زری به دنیا آورد.

حسادت خواهران

خواهرهایش که خیلی حسود بودند زود بچه ها را برداشتند و بردند و به جای آنها دو تا توله سگ گذاشتند. پسر پادشاه که از شکار برگشت بهش گفتند که زنت زاییده و دو تا توله سگ به دنیا آورده. ناراحت شد و گفت: زنی که توله سگ بیاره باید ببرندش جلوی دروازه شهر به گچ بگیرند.

زن هرچه التماس کرد که این حرفها دروغه و من بچه دندون مرواری و کاکل زری آوردم شوهرش قبول نکرد بنابر این به سربازها گفت: بروید در دروازه شهر چاله بکنید و زن را تا کمر در چاله کنید و گچ بزنید و به بچه ها گفت که بروند سنگش بزنند.

کاکل زری و دندون مروارید3
کاکل زری و دندون مروارید

خواهرهای زن بچه ها را بردند توی یکی از خرابه های کنار شهر گذاشتند. از قضا یک گوسفند بود که مال یک پیرزن بود هر روز می رفت توی خرابه و به بچه ها شیر می داد و آنها بزرگ می شدند.

پیرزن دید که هر روز که بزش می آید شیر ندارد. رفت به چوپان گله گفت که شیر بز من را تو می دوشی. هرچی چوپان گفت من نمی دوشم پیرزن قبول نکرد. چوپان گفت خودت همراه گله بیا ببین که بزت کجا میره. پیرزن با گله رفت، دید که بزش رفت توی خرابه و دو تا بچه شیرش را خوردند.

این هم جالبه: بازی فکری: اگه شیطون شناسی، بگو کدوم دانش آموز معلمو اذیت کرده؟!

کاکل زری و دندون مروارید

کاکل زری و دندون مروارید2
کاکل زری و دندون مروارید

پیرزن بچه ها را به خونه آورد، هروقت که بی پول می شد یک نیشگون به دختر می گرفت گریه می کرد و دختر که دندانهایش مروارید بود اشکهایش هم مروارید می شد آنها را جمع می کرد می برد می فروخت و موهای پسر را هم می چید و می فروخت تا اینکه بچه ها بزرگ شدند و هر روز می رفتند دم دروازه با بچه های دیگر بازی می کردند و به زن پسر پادشاه که تو گچ بود سنگ می زدند و این بچه ها نمی دانستند که این زن، مادرشان است. یک روز پسر پادشاه از زنش پرسید اینقدر بچه ها به تو سنگ می زنند دردت هم میاد؟ گفت: نه، فقط یک دختر و پسر هستند که وقتی سنگ می زنند دردم میاد!

بچه ها بزرگ و بزرگتر شدند و برای خودشان قصری ساختند . خاله هاشون فهمیدند که این ها همان بچه ها هستند با خود گفتند هرجوری شده باید آنها را از بین ببریم. گفتند می ریم بهشون می گیم که خونه شما خیلی قشنگه فقط یه اسب چهل کُرّه می خواد.

وقتی اونها میرن اسب را بگیرن اسب اونها را لگد می زنه و می میرن . خاله ها رفتند به پسر کاکل زری گفتند : خونه شما اسب چهل کره می خواد. پسره آمد به خواهرش گفت : این زن گفته خونه شما اسب چهل کره می خواد.

خواهرش گفت یه کم شکر وردار برو لب چشمه، وقتی اسب اومد آب بخوره یک مشت شکر بریز توی آب . اسب میگه چه آب شیرینی ! تو هم بهش می گی بیا پالانت کنم، میاد. باز یک مشت دیگه شکر می ریزی تو آب میگه چه آب شیرینی ، میگی : بیا زینِت کنم و سوارت بشم و این کار را می کنی.

وقتی سوارش شدی یک نعره می زنه چهل کُره از زیر بُته ها بیرون میان . کاکل زری این کارها را کرد و اسب چهل کره را به خانه آورد. خاله ها دیدند که بچه ها باز هم سالم هستند . گفتند : خونه شما انار چهل غنچه میخواد . هرکس که به دنبال انار چهل غنچه می رفت دیو او را می کشت چون زیر درخت انار چهل غنچه دیو خوابیده بود . پسر کاکل زری اومد ماجرا را به خواهرش گفت .

خواهرش گفت: میری سوار اسب می شی به باد می گی ” سلام راه انار چهل غنچه از کدوم وره” نشونت می ده ، می رسی به در می گی ” راه انار چهل غنچه از کدوم وره” به کلیدون می رسی می گی “راه انار چهل غنچه از کدوم وره ” همه نشونت میدن، میری انار را می چینی و میایی . کاکل زری سوار اسب شد و رفت و از همه نشونی ها را پرسید تا اینکه رسید به کلیدون سلام کرد و در باز شد. رفت توی باغ دید زیر درخت انار، دیو خوابیده . یواش یواش رفت انار را چید و سوار بر اسب شد . یک دفعه دیو از خواب بیدار شد گفت: کلیدون، در را قفل کن نذار بره.

کلیدون گفت : بره مال خودشه. دیو گفت : در ، بسته شو نذار بره، گفت: بره مال خودشه .دیو گفت: باد بگیرش .گفت: بره مال خودشه. اومد رسید به خونه ، به خاله ها گفت: انار چهل غنچه آوردم. خاله ها دیدند هیچ بلایی نمی تونند سر این بچه بیارن، گفتن: خونه شما “ماه دخترون “می خواد.

هر کس می رفت ماه دخترون را بیاره سنگ سیاه می شد. کاکل زری اومد به خواهرش گفت: این زنه می گه خونه شما ماه دخترون می خواد . دندون مرواری گفت : میری سوار بر اسب میشی پای کوه ماه دخترون میگی: ماه دخترون پای اسبم سیاه شد ، ماه دخترون اسبم سیاه شد، ماه دخترون خودم و اسبم سیاه شدیم، اون موقع ماه دخترون میاد بیرون. کاکل زری اومد پای کوه دید اونجا پر از سنگ سیاهه، فهمید اینها آدمهایی بودن که اومدن ماه دخترون را ببینن که سنگ سیاه شدن. کاکل زری کارهایی را که خواهرش گفت کرد تا اینکه دید ماه دخترون از وسط کوه بیرون اومد.

کاکل زری او را سوار بر اسب کرد و به خانه اومد. خاله ها دیدند بازهم این بچه ها سالم هستند. اومدن به پسر پادشاه ( که همان پدر بچه ها بود ) گفتند: یه دختر و پسر هستند که خیلی ثروتمندند و توی خانه شان اسب چهل کره دارن، انار چهل غنچه دارن ، ماه دخترون دارن …. اگر اینها را نکشی پادشاه می شن.

پسر پادشاه گفت امشب آنها را دعوت می کنم و در غذایشان زهر می ریزم. رفتند اونها را دعوت کردند. دندون مروارید به کاکل زری گفت: امشب وقتی رفتی مهمانی یک کلاه سرت بذار که اونها ندونن موهای تو زری است و یک چوب با یک گوپ ور میداری وقتی سفره پهن شد می گن: بسم الله، تو میگی: چوب و گوپ و بسم الله . دست به غذا نمی زنی چون زهر توش کردن . باز میگن بسم الله، و تو حرف قبلی را می زنی.

رفتن مهمانی، سفره پهن شد. پسر شاه گفت: بسم الله ، کاکل زری گفت : چوب و گوپ و بسم الله .پسر شاه ناراحت شد، گفت: پسره نفهم چوب و گوپ هم مگه شام می خورن؟ کاکل زری گفت : مرتکه نفهم مگه آدم هم توله سگ به دنیا میاره؟ بعد کلاهش را ور داشت.

پسر پادشاه دید که کاکلش زری است! دندون مروارید هم خندید، پسر پادشاه دید که دندونش مروارید است و فهمید که خواهرهای زنش دروغ گفتند … دستور داد آنها را به دم اسب باد پا ببندند و توی صحرا روی زمین بکشند تا تکه تکه شوند . بعد مادرشان را هم از توی گچ درآوردند و به قصر آوردند و با هم زندگی کردند.

 

این مطالب هم جالبن:

چیستان: کدام میوه است که پوست ندارد؟

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × دو =

دکمه بازگشت به بالا