;
سرگرمی

تعبیر خواب زلزله از نظر امام صادق، ابن سیرین و معبرین مشهور

تعبیر خواب زلزله بر اساس نظر معبر 👴

از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️
از نظر امام جعفر صادق(ع) اگر در خواب زلزله، لرزش زمین و یا فرو رفتن قسمتی از زمین را دیدید، تعبیرش این است که یک رنج و عذاب، سختی، دشواری و یا گرفتاری بسیار بزرگ از جانب یک فرد صاحب مقام و یا حاکم در پیش خواهید داشت. به تعبیر دیگر امکان دارد که گرفتار قحطی، خشکسالی و یا بیماری شوید. همانطور که در قرآن کریم آمده: فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ… _ پس ما او و خانه‌اش را در زمین فرو بردیم… (قصص- ۸۱)، ‌‌‌‌‌در هر حال تعبیر خواب زلزله برای مردم خوب نیست و نشانه عذاب و عقوبت می باشد.

از نظر یوسف نبی 👳‍♂️

از نظر یوسف نبی (ع) اگر کسی در خواب خود زلزله ببیند، این خواب ناشی از ترس و اضطراب او از رئیس و یا اربابش می باشد. شما از اینکه نمی دانید او چه تصمیمی در سر دارد، نگران می باشید.

از نظر محمد ابن سیرین👨
از نظر محمد بن سیرین اگر کسی در خواب ببیند که زلزله آمده است، تعبیرش این است که مردم آن سرزمین از حاکم خود رنج و بلا خواهند دید، میزان و شدت این بلا و گرفتاری به میزان جنبش و شدت زلزله و لرزش زمین خواهد بود.
✍️اگر دیدید که در اثر زلزله نیمی از زمین واژگون شده و زیر زمین بالا آمده بود و به طور کلی زمین زیر و رو شده بود، این خواب هم نشانه ای از یک فتنه و آشوب است. شاید بلای بزرگی در انتظار شما باشد. بهتر است صدقه بدهید تا رفع بلا شود.

از نظر ابراهیم کرمانی👨
از نظر ابراهیم کرمانی اگر در خواب دیدید که زمین بسیار ملایم و آهسته در حال جنبیدن بود و یک سمت به داخل زمین فرو رفت و سمت دیگر به طور عادی سر جای خود باقی مانده بود، تعبیرش این است که یک حاکم و یا فرد صاحب مقامی به آن سرزمین خواهد آمد که قصد دارد اهل آن سرزمین و مردم آنجا را گرفتار عذاب و اذیت و آزار کند و تمام اموال و دارایی مردم ساکن آن منطقه را به تاراج و غارت خواهد برد.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨
از نظر مطیعی تهرانی زلزله در خواب دیدن نمادی از یک دوره تشنج و بی ثباتی در زندگی می باشد. اگر در خواب دیدید که زلزله اتفاق افتاد و شما از شدت زلزله به زمین افتادید، تعبیرش خوب نخواهد بود. در واقع این خواب نشان می‌دهد که امکان دارد در یک اتفاق یا داستان و ماجرا شکست بخورید و از مرتبه ای که دارید به پایین سقوط کنید.
✍️اگر بلعکس دیدید یعنی دیدید که زلزله آمده اما شما بسیار ثابت و استوار در جای خود باقی مانده اید، در این حالت هم باز تعبیرش این است که یک دوره تشنج و تشویش در زندگیتان ایجاد خواهد شد اما این روزهای ناخوشایند باعث خدشه دار کردن شما و زندگیتان نخواهد شد و به طور کلی تغییری در وضعیت شما ایجاد نخواهد کرد.
اغلب معبران معتقدند که زلزله در خواب، تعبیرش بلا و مصیبت است و یا یک بیماری همه گیر و طاقت فرسا اتفاق می افتد.
✍️اگر در خواب دیدید که زلزله شده اما هیچ خانه ای به جز خانه شما نمی لرزید، این خواب تعبیرش مربوط به محیط خانوادگی شماست. امکان دارد اتفاقی بیفتد و یا یک درگیری رخ دهد که برای مدتی ارتباط همه را خراب کند و به نوعی بی ثباتی و نگرانی ایجاد کند.
✍️اگر بالعکس بالا دیدید یعنی که همه جا می لرزید به جز منزل و خانه شما، این خواب تعبیرش نیز متفاوت است. نشان می دهد که یک اتفاق و یا حادثه ای رخ می دهد که اگرچه همگان را درگیر می سازد اما شما و اطرافیان تان از این اتفاق در امان خواهید ماند و آسیبی نمی بینید.
✍️اگر در خواب دیدید که زمین می لرزید و تمام دیوار ها در حال خرابی و ویرانی بود، تعبیر چنین خوابی در قسمت آوار آورده شده است.
به طور کلی اگر بخواهیم این حادثه را در خواب تعبیر کنیم، باید بگوییم که این گونه حوادث در خواب بیشتر جنبه عمومی و همه گیری دارد. پس تعبیرش هم یک دوره تشنج و تشویش است که همگان را درگیر خواهد ساخت.

از نظر لیلا برایت👩
از نظر لیلا برایت اگر در خواب شاهد صحنه زمین لرزه و یا زلزله بودید، این خواب بیانگر نتایج و پیشامد هایی است که شما نمی توانید پیش بینی کنید و در واقع ناگهانی است.
✍️اگر در عالم رویا دیدید که زلزله خسارات و ضرر های جبران ناپذیری به جا گذاشته بود، این خواب نشانگر ضرر ها و خسارات مالی می باشد. بسیار مراقب باشید احتمال کلاهبرداری از شما زیاد است.

از نظر آنلی بیتون👨
از نظر آنلی بیتون اگر در خواب احساس کردید که زمین‌لرزه آمده و یا این که زمین زیر پای شما می لرزید، تعبیرش این است که میان چندین ملت و کشور جنگی در خواهد گرفت. به تعبیر دیگر احتمال دارد که این خواب نشانه پریشان حالی و آشفتگی شما به خاطر شکست خوردن در کار و حرفه تان باشد. به طور کلی دیدن زلزله و یا لرزش زمین در خواب نشانه خوبی نخواهد بود.

از نظر معبرین غربی📚
از نظر تعبیر گران غربی زلزله در خواب نمادی از قدرت، نیرو، عظمت و بزرگی شماست. شاید دیدن چنین خوابی ناشی از احساس ترس و احساس خطری باشد که شما از شد از شدت زمین لرزه احساس کردید. تنها یک نکته در تعبیر این خواب حائز اهمیت است. آن هم این است که زمین لرزه در خواب معنی و مفهوم بسیار ضعیف تری نسبت به ماهیت و واقعیت این حادثه در دنیای بیداری خواهد داشت.
دیدن خواب زمین لرزه و زلزله در مناطقی که بیشتر زلزله اتفاق می‌افتد تعبیر خیلی مهمی نخواهد داشت و تنها این که شما بدانید در لحظه زلزله چه عملی انجام دادید و یا با چه کسانی بودید مهم است و بر اساس این جزئیات می توان خواب شما را تعبیر کرد.
به بیان دیگر زلزله در خواب دیدن می تواند به معنای یک شوک، یک اتفاق ناگهانی و یک شگفت زدگی باشد. برای مثال می‌تواند به معنای از دست دادن شغل، از دست دادن مقام، و… و تهدیداتی از این قبیل در دنیای واقعی باشد.

از نظر کارل گوستاو یونگ🔮
از نظر یونگ دیدن زمین لرزه در خواب نشانه این است که امکان دارد یک دوره بسیار ناگهانی و سرشار از تنش و تشنج که باعث میشود شما تکان شدیدی بخورید را تجربه کنید. این به هم ریختگی و این بحران احتمال دارد که ثبات و بنیان های زندگی شما را در خطر بیاندازد و بخواهد که اساس زندگی شما را متزلزل کند.
در واقع این خواب بیشتر بر حس ناامنی و احساس خطر، ترس ها و اضطراب های شما و حس تنهایی و بدون حامی بودن اشاره دارد.
بعد از دیدن این خواب باید سوالی از خود بپرسید که آیا شما در زندگیتان چیزی و یا اتفاقی دارید که به خاطر آن احساس مقصر بودن داشته باشید؟
✍️اگر در عالم رویا شما پناهگاهی برای مصون ماندن از زمین لرزه پیدا کردید، این خواب نشان می‌دهد که شما بر تمام این چالش ها و لحظات ناخوشایند غلبه خواهید کرد و اجازه نخواهید داد که ذره‌ای روح شما را بیازارد.
✍️اگر شما در طول زمین لرزه در جایی گیر افتاده اید و یا اینکه در اثر این اتفاق صدمه‌ای دیدید، این خواب نشان می‌دهد که شما از یک سری کمبودها و کاستی‌ها در زندگیتان رنج می برید و همین موضوع باعث ناامیدی شما شده است.

از نظر لوک اویتنهاو👨
از نظر اویتنهاو اگر در خواب صحنه زلزله و لرزش زمین را دیدید، این خواب نمادی از بی ثباتی و دگرگونی می باشد. ممکن است شرایط زندگی تان برای مدتی بهم بریزد.

از نظر هانس کورت👨
از نظر هانس کورت، زلزله در خواب دیدن می تواند نشانه ای از اتفاق افتادن حوادث ناگوار و غیر منتظره باشد. به هر حال پس از دیدن این خواب، برای هر گونه اتفاقی خود را آماده سازید.

تعبیر خواب زلزله بر اساس موضوع آن 📋
✔️تماشای زلزله
اگر در عالم رویا دیدید که بر بلندی کوهی، تپه ای و یا ساختمانی ایستاده بودید و در حال تماشا کردن زلزله می باشید، این خواب خوب نیست. به زودی کسی اخبار بسیاربد و ناگواری به شما خواهند رساند. برای کمک به او کاری از دست تان بر نمی آید و تنها می توانید با همدلی و تأسف فقط ناراحتی تان را ابراز کنید.

✔️شنیدن خبر زلزله
اگر در عالم رویا خبراتفاق افتادن زلزله در جایی را شنیدید، پس در دنیای واقعی هم اخبار ناخوشایندی می شنوید که امکان دارد در اثر این اخبار زندگی تان نیز دستخوش تغییراتی شود.

✔️تماشای ویرانی های پس از زلزله
اگر در عالم رویا دیدید که زلزله ای سهمگین آمده بود و شما در حال تماشای خرابی ها و ویرانی های این حادثه بودید، چنین خوابی یا نماد بیماری و کسالت جسمی است و یا احتمال دارد که با کسی درگیر شوید. در هر صورت پس از دیدن این خواب، از خود و عزیزان تان در برابر خطرات و تهدیدات مراقبت کنید.

✔️زمین لرزه به علت آتشفشان
اگر در عالم رویا زمین لرزه ای را دیدید که ناشی از آتفشان بود، این خواب نشان می دهد که شما چندین بار عصبانی شده و کنترل خود را از دست داده اید. این خشم و کینه شما اکنون باعث دردسر هایی برای شما شده است. حتی امکان دارد حالا شرایط آرام باشد ولی در آینده مشکلاتی را به بار آورد.

✔️لرزش زمین
اگر در خواب دیدید که زمین زیر پای شما می لرزید و این لرزش به شدت و زیاد بود، این خواب تعبیرش از یک وضعیت مالی بی ثبات و متغیر خبر می دهد. همچنین می تواند تصویری از یک ناامنی و حس عدم حمایت از سمت دیگران باشد. شاید مدت هاست که در پی کاهش هزینه های اضافی در زندگی تان می باشید و دوست دارید که برای انضباط بیشتر در این زمینه، تدابیری را بیندیشید.
مشکلات مالی شما را بسیار آزرده کرده و به بیانی از این وضعیت بسیار خسته شده اید. پریشان و آشفته به دنبال یک راه حل برای مساعد کردن این اوضاع می باشید.

✔️زلزله و ریختن ساختمان
اگر در خواب دیدید که در اثر زلزله ساختمان ها به زمین فرو می ریخت، این رویا نشان می دهد که اگرچه با تمام وجود در حال تلاش برای رسیدن به اهداف و نیت هایتان هستید، اما به نتیجه و ثمر نرسیده اید. هرچه سعی کردید بخاطر صحیح نبودن رفتار و افکار دیگران موفق نشده اید.
اگر شما در زندگی واقعی عاشق و دلباخته کسی هستید و در خواب دیدید که بخاطر زلزله تمام ساختمان ها و بنا ها به زمین فرو می ریخت، این خواب تعبیر خوبی ندارد. در این عشق شکست می خورید و ناکام می شوید.
اگر ازدواج کرده و متأهل می باشید، این خواب برای شما به معنای طلاق و متارکه می باشد. به زودی از همسرتان جدا خواهید شد.
اگر در زندگی واقعی تاجر هستید و یا شغلی در ارتباط با تجارت دارید، به زودی ورشکست خواهید شد و تمام اموال و دارایی شما از کف بیرون می رود. همچنین در رسیدن به آرزو های بلندپروازانه و بلند مدت خود، ناکام و مغلوب خواهید شد.
اگر شما فردی مسن و کهن سال می باشید، پس تعبیر این خواب با سلامتی شما در ارتباط است. امکان دارد یک بیماری و یا مریضی گریبان گیر شما شود.
✔️مردن و جان باختن در زلزله

اگر در عالم رویا دیدید که به خاطر وقوع زلزله شما جان خود را از دست دادید، این خواب تعبیرش خوب نیست. امکان دارد طی وعده های نزدیک قربانی یک حادثه و یا اتفاق ناگوار خواهید شد. پس این خواب یک هشدار است. باید بیشتر مراقب اطراف خود باشید تا به دردسر نیفتید.

✔️فرار از زلزله
اگر در خواب دیدید که از زلزله فرار می کردید، چنین خوابی نشان می دهد که به خاطر تصمیم های بد و نا به جایی که گرفته اید، مجبور می شوید که برخی از طرح ها و ایده های خود را لغو و یا حذف کنید. شاید این مسأله ناشی از عدم مدیریت صحیح شما در حوزه مسائل شخصی و کاری تان باشد.
اگر در خواب شما شاهد و ناظر فرار مردم از وقوع زلزله بودید، این رویا از فرا رسیدن یک بلا و مصیبت برای شما خبر می دهد.
اگر چنین خوابی دیدید، مراقب خود باشید و از محل هایی که مطمئن نیست، دوری کنید.

✔️زلزله شدید
اگر در خواب شما این زلزله بسیار شدید و ویران گر بود،در صورتی که پناهگاه خوبی پیدا کرده باشید و مخفی شده باشید، این خواب نشان می دهد که شما به خوبی می توانید شرایط بحرانی را مدیریت کنید. در واقع هر شرایط نا مناسبی که در زندگی شما پیش می آید، بخاط تصمیم های درست و منطقی شما، خیلی سریع حل و فصل می شود.

✔️زلزله خفیف
زلزله ای که بسیار خفیف باشد و خطری به همراه نداشته باشد، نشان می دهد که به زودی تمام بدهی ها و قرض های خود را پرداخت خواهید کرد و از این بابت نفس راحتی خواهید کشید!

✔️زلزله و ترک خوردن دیوار ها
اگر در عالم رویا دیدید که به علت زمین لرزه دیوار ها ترک برداشت، این خواب خوب نیست و نشانه یک هشدار و اخطار به شماست. بیشتر مربوط به زندگی شخصی و فردی شماست. تنها پیامی که این خواب به شما می دهد این است که در برابر مشکلات و موانع زندگی آرام و صبور باشید و سعی کنید که بیشتر منطقی و عاقلانه رفتار کنید.

✔️نجات یافتن از زلزله
اگر در خواب دیدید که توانستید از زمین لرزه جان سالم به در ببرید، این خواب نشان می دهد که برای کمک به دوستان خود از هیچ چیز دریغ نمی کنید. دست به هر کاری می زنید تا بتوانید مشکلات آنان را حل کنید. در آینده ای نزدیک شرایطی پیش خواهد آمد که باید به یکی از دوستان خود کمک کنید.

✔️زلزله در محل کار
اگر در خواب دیدید که زمانی که در محل کارتان حضور داشتید، زلزله اتفاق افتاد؛ تعبیر این خواب به مسائل کاری تان باز می گردد. در واقع این خواب نشان می دهد که امکان دارد با صاحب کاران و یا همکاران خود اختلافات جدی و شدیدی داشته باشید که در وعده های آینده مشکل ساز شود. سعی کنید که هر چه زودتر به این اختلافات خاتمه دهید و این خرده مسائل را رفع کنید.

✔️لرزیدن خانه
اگر در عالم رویا دیدید که خانه و منزل شما می لرزید، شما به زودی منزل خود را جا به جا می کنید. به قصد و تصمیم خودتان محل زندگی جدیدی پیدا خواهید کرد.

✔️فرو ریختن خانه در اثر زلزله
اگر در خواب دیدید که هنگام زلزله خانه و یا منزل شما خراب شد و فرو ریخت، این خواب از فرا رسیدن یک دوره بحرانی و بسیار سخت خبر می دهد. لحظات ناخوشایندی در انتظار شماست.
اگر در طی این اتفاق کسی صدمه و یا آسیب ندید، این خواب نشان می دهد که هم شما و هم عزیزان تان از خطرات احتمالی در امان خواهید بود، پس بدون نگرانی به زندگی خود بپردازید.

✔️شنیدن صدای زلزله
اگر در عالم رویا فقط صدای زلزله را می شنیدید، در واقع این خواب از وجود یک شریک کاری و یا همسری بی قید و بند و خیانت کار خبر می دهد. نگران نباشید موضوع هرچه که هست، به زوید برای شما آشکار می شود و از تمام نیرنگ ها و دسیسه های این شخص مطلع خواهید شد. شاید پس از این اتفاق تصمیم به جدایی از این شخص و یا شریک کاری تان شوید.

✔️زلزله به همراه سیل
اگر در عالم رویا دیدید که به هماه ز لزله سیل و یا سونامی نیز اتفاق افتاد، این رویا نشانه وجود احساسات منفی و مخرب، تغییرات ناگهانی و غیر منتظره، بدبختی و درماندگی در درون شماست. اخیرا کنترل خود را از دست داده اید، و نمی توانید بین این احساسات تعادل را برقرار سازید.

✔️زلزله به مدت زیاد و طولانی
اگر در عالم رویا دیدید که مدت زمین لرزه بسیار طولانی بود و بیش از اندازه طول کشید، این خواب نشان می دهد که اوضاع و شراید نا مناسب شما برای وعده های نسبت طولانی ادامه خواهد داشت و برای تمام شدن این روز ها باید صبور باشید.

✔️زیر آوار ماندن
اگر در خواب دیدید که بعد از پایان زمین لرزه عده ای زیر آوار مانده بودند و شما نیز سعی داشتید که به آنها کمک کنید تا نجات پیدا کنند، این رویا نشان می دهد که امکان دارد در چهار چوب خانواده شما اتفاق بد و ناگواری بیفتد و شما بخاطر کم صبری و ناتوانی در برابر مشکلات، برای رهایی از این شرایط دست به هر کاری بزنید.
اگر دیدید که شخص خودتان زیر آوار مانده بودید و دیگران برای نجات شما تلاش می کردند، نشان می دهد که مشکلات و موانع راه شما به زودی حل خواهند شد.
اگر دیدید که زیر آوار مانده بودید و کسی به کمک شما نیامد، تعبیرش بالعکس بالاست و مشکلات شما بیشتر شما خواهد شد.

✔️شهری ویران شده به علت زلزله
اگر در عالم رویا دیدید که یک شهر در اثر زلزله خراب و نابود شده بود، چنین رویایی ناشی از احساسات پنهان شده در وجود شماست. شاید هم در زمینه کاری و مالی شما باشد. برنامه ها و طرح های شما با نتیجه خوشایندی رو به رو نشده است و احساس شکست و تسلیم شدن دارید. در واقع حس می کنید که هرچه زمان گذاشته اید و تلاش کردید بیهوده و پوچ بوده است. بهتر است افکار منفی را کنار بگذارید و تمرکز خود را بر برنامه های آینده تان بگذارید.
از سمتی دیگر شاید این رویا علامت شکست و ناکامی شما در زمینه عشقی و عاطفی باشد. شاید اخیرا به رابطه ای پایان داده باشید و اکنون به لحاظ روحی در شرایط خوبی نباشید. حس می کنید چیزی از وجودتان کم شده است. اگر احساس می کنید که این شخص ارزش مبارزه کردن دارد، پس برای بهتر کردن شرایط و اوضاع تلاش کنید. اگر هم حس می کنید که اوضاع خراب شده است و از سر گیری مجدد آن بی فایده است، پس از این حالات و افکار دوری و سعی کنید فراموش کنید.

✔️داشتن حس امنیت هنگام زلزله
اگر در عالم رویا دیدید که زلزله رخ داده بود اما شما بسیار آرام و احساس امنیت داشتید، تمام برنامه ها و طرح های شما با موفقیت و پیروزی رو به رو خواهد شد و می توانید سر موقع به تمام کارهایتان بپردازید. باید بگوییم که این خواب نشانه ای مثبت و عالی است. همچنین نشانه خوش شناسی و خوش اقبالی است.
شکافتن زمین در اثر زلزله
اگر در عالم رویا دیدید که به خاطر وقوع زلزله نیمی از زمین شکافته شد، این رویا نشان می دهد که چند مدت است به چیزی و یا موضوعی بسیار فکر می کنید اما تصمیم گیری درباره آن برایتان مشکل است. در واقع نمی توانید تصمیم بگیرید که چه واکنشی انجام دهید. از هر کس هم که قصد مشاوره گرفتن دارید، انگار بیشتر موجب گیج شدن شما می شوند.
کسی که تصمیم نهایی را باید بگیرد شما هستید. پس اول خودتان و بعد با کمک دیگران و کسانی که در این باره تجربه و آگاهی دارند، مشورت کنید. اینکه بخواهید همه چیز را به عهده کس دیگری بگذارید، کار غلطی است و در آخر برای شما پشیمانی و ندامت به همراه دارد. زیرا هیچ کس به اندازه خودتان نمی داند که چه چیز خوب و چه چیز بد است.

✔️پناه گرفتن در برابر زلزله
اگر در خواب دیدید که به دنبال پناه گاهی برای فرار و یا نجات از زلزله بودید، این خواب نشان می دهد که شما تصمیماتی می گیرید که بیشتر آنی و بر اساس هیجانات شماست. این طور تصمیم گرفتن و اقدام کردن در آخر به ضرر شما تمام می شود. سعی کنید بیستر فکر کنید و مبنای تصمیم تان را بر پایه منطق و عقل بدانید.
در واقع زمانی که ما با عجله و شتابزده تصمیمی را می گیریم، به عواقب و آینده این تصمیم فکر نمی کنیم. این یک خطای بزرگ است. برخی مواقع چیزی در ابتدا و نگاه اول بسیار خوب به نظر می رسد اما وقتی بیشتر درباره آن فکر کنید و بررسی کنید که در دراز مدت چگونه است، می فهمید که اشتباه است. به همین دلیل است که تصمیم گیری در برخی افراد عملی سخت است، چرا که بسیار دقت و وسواس به خرج می دهند.

✔️خاکستر و دود در اثر زلزله
اگر در خواب دیدید که به خاطر زلزله دود و یا خاکستر زیادی به هوا بلند شده بود، این رویا از یک درگیری و یا نزاع خبر می دهد. شاید مربوط به خودتان باشد و یا هم در نزدیکان شما چنین اتفاقی بیفتد. حتی می توان اینگونه تفسیر کرد که شاید چنین اتفاق و درگیری قبلا رخ داده و شما در خواب چنین تصاویری را مشاهده کرده اید.

✔️دیدن کسانی در حال نجات خود
اگر در عالم رویا دیدید که زلزله رخ داده بود و عده ای فرار می کردند و شما فقط در حال تماشای این صحنه ها بودید، تعبیر این خواب به اعضای خانواده شما باز می گردد. شاید یکی از اعضای خانواده نیاز به کمک و حمایت شما دارد. شاید یکی بیمار است و شما اکنون باید از او پرستاری کنید.
تمام دارایی شما خانواده تان می باشد. شاید نسبت به اقوام و خویشاوندان خود بی تفاوت و بی مهر باشید اما خانواده تنها جایی است که پس از یک روز سخت و یا یک اتفاق ناگوار می توانید به آغوش آنان پناه ببرید. پس قدر این نعمت را بدانید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 4 =

دکمه بازگشت به بالا